Các hình thức khai thác thiên nhiên của con người thời nguyên thủy là

Câu hỏi: Các hình thức khai thác thiên nhiên của con người thời nguyên thủy là

A. hái quả, bắt cá, săn bắt thú, đốt rừng để săn thú

B. trồng trọt và chăn thả gia súc

C. khai thác khoáng sản

D. lai tạo và nhân giống cây trồng và giống vật nuôi quý

Đáp án A.

Các hình thức khai thác thiên nhiên của con người thời nguyên thủy là hái quả, bắt cá, săn bắt thú, đốt rừng để săn thú.