Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là

Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là prôtôn, nơtron và êlectron. Trong đó tập trung ở hạt nhân nguyên tử là nơtron và prôtôn còn êlectron chuyển động xung quanh hạt nhân tạo thành lớp vỏ nguyên tử.

Câu hỏi: Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là

A. nơtron và êlectron

B. êlectron, nơtron, prôtôn

C. êlectron và prôtôn

D. prôtôn và nơtron

Đáp án B: Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là êlectron, nơtron và prôtôn.

Giải thích: Cấu tạo của nguyên tử gồm hạt nhân: proton (p), nơtron (n) và lớp vỏ: electron (e).