Trang chủ / Vật lý / Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là

Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là

Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là prôtôn, nơtron và êlectron. Trong đó tập trung ở hạt nhân nguyên tử là nơtron và prôtôn còn êlectron chuyển động xung quanh hạt nhân tạo thành lớp vỏ nguyên tử.

Câu hỏi: Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là

A. nơtron và êlectron

B. êlectron, nơtron, prôtôn

C. êlectron và prôtôn

D. prôtôn và nơtron

Đáp án B: Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là êlectron, nơtron và prôtôn.

Giải thích: Cấu tạo của nguyên tử gồm hạt nhân: proton (p), nơtron (n) và lớp vỏ: electron (e).