Các cuộc phát kiến địa lí đã mang lại sự giàu có cho các tầng lớp nào ở châu Âu

Câu hỏi 1: Các cuộc phát kiến địa lí đã mang lại sự giàu có cho các tầng lớp nào ở châu Âu?

A. Thương nhân, quí tộc

B. Công nhân, quí tộc.

C. Tướng lĩnh quân sự, quí tộc.

D. Tăng lữ, quí tộc.

Đáp án A.

Các cuộc phát kiến địa lí đã mang lại sự giàu có cho các tầng lớp thương nhân, quí tộc ở châu Âu.

Các cuộc phát kiến địa lí đã đem lại món lợi “khổng lồ” cho quý tộc và thương nhân nhờ sự cướp bóc của cải và tài nguyên của các nước ở châu Á, châu Phi và châu Mĩ.

Câu hỏi 2: Các cuộc phát kiến địa lí đã mang lại sự giàu có cho các tầng lớp nào ở châu Âu?

A. Quý tộc và công nhân làm thuê.

B. Tướng lĩnh quân sự và quý tộc.

C. Công nhân giàu có và nhà tư bản.

D. Quý tộc và thương nhân.

Đáp án D.