Bồi tụ được hiểu là quá trình

Câu hỏi: Bồi tụ được hiểu là quá trình

A. Tích tụ các vật liệu phá hủy

B. Nén ép các vật liệu dưới tác dụng của hiện tượng uốn nếp

C. Tích tụ các vật liệu trong lòng đất

D. Tạo ra các mỏ khoáng sản

Đáp án A.

Bồi tụ là quá trình tích lũy các vật liệu phá hủy (hay còn gọi là quá trình lắng đọng vật chất hoặc quá trình trầm tích). Kết quả của quá trình bồi tụ là tạo nên hàng loạt địa hình mới: cồn cát, đụng cát, đồng bằng châu thổ…