Bộ Giáo dục công bố bộ Đề thi tham khảo THPT Quốc Gia năm 2019

Dân Trí – Ngày 6/12/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố bộ Đề thi tham khảo THPT quốc gia năm 2019.

Theo Bộ GD&ĐT, nội dung đề thi nằm trong chương trình cấp THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12; đảm bảo ngưỡng cơ bản để xét tốt nghiệp THPT và có độ phân hóa phù hợp để các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp làm cơ sở cho tuyển sinh.

Nội dung đề thi THPT quốc gia năm 2019 sẽ nằm trong chương trình cấp THPT, chủ yếu là lớp 12

Thí sinh xem bộ Đề thi tham khảo THPT quốc gia năm 2019 dưới đây:
>> Bài thi Toán học xem TẠI ĐÂY

>> Bài thi Ngữ văn xem TẠI ĐÂY

>> Bài thi Khoa học Tự nhiên:
– Môn thi thành phần Vật lý xem TẠI ĐÂY
– Môn thi thành phần Hóa học xem TẠI ĐÂY
– Môn thi thành phần Sinh học xem TẠI ĐÂY

>> Bài thi Khoa học xã hội:
– Môn thi thành phần Lịch sử xem TẠI ĐÂY
– Môn thi thành phần Địa lý xem TẠI ĐÂY
– Môn thi thành phần Giáo dục công dân xem TẠI ĐÂY

>> Bài thi Ngoại ngữ:
– Môn thi thành phần Tiếng Anh xem TẠI ĐÂY
– Môn thi thành phần Tiếng Đức xem TẠI ĐÂY
– Môn thi thành phần Tiếng Nga xem TẠI ĐÂY
– Môn thi thành phần Tiếng Nhật xem TẠI ĐÂY
– Môn thi thành phần Tiếng Pháp xem TẠI ĐÂY
– Môn thi thành phần Tiếng Trung xem TẠI ĐÂY