Biển Đông là vùng biển tương đối kín là nhờ

Câu hỏi: Biển Đông là vùng biển tương đối kín là nhờ

A. nằm giữa hai lục địa Á – Âu và Ôxtraylia
B. được bao quanh bởi hệ thống đảo và quần đảo
C. nằm hoàn toàn trong vòng nội chí tuyến
D. thông ra Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, băng qua các eo biển hẹp

Đáp án B.

Biển Đông được bao quanh bởi hệ thống đảo và quần đảo nên tương đối kín.