Bài 2.11 SBT Vật lý 7

Bài 2.11 Sách bài tập Vật Lí 7: Làm thế nào để kiểm tra xem cạnh của một cái thước có thẳng không? Mô tả cách làm và giải thích cách làm.

Bài giải:

Đặt mắt ở một đầu thước, đầu kia của thước hướng về môt nguồn sáng, nhìn dọc theo thước. Điều chỉnh hướng của thước sao cho điểm đầu của cạnh thước ở phía mắt che khuất điểm đầu kia của cạnh thước. Nếu tất cả các điểm trên cạnh thước cũng đều bị che khuất thì cạnh thước thẳng. Lý do vì tia sáng phát ra từ nguồn đi theo một đường thẳng, đầu bị thước gần nguồn chặn lại nên không đến được các điểm khác cùng nằm trên đường thẳng ấy trên cạnh thước để đến mắt.