Bài 1: Các chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh

Chào mừng các bạn đến với chuyên mục “Ngữ pháp tiếng Anh” chuẩn trong loạt hệ thống kiến thức trọng tâm luyện thi tiếng Anh THPT hiệu quả. Chuyên mục này giúp người học biết, nắm bắt và hiểu một cách có hệ thống các chuyên đề ngữ pháp tiếng Anh chính cần có để hoàn thành tốt bài thi tiếng Anh THPT. Khởi động vững chắc với việc làm quen, phân biệt và chia 12 thì cơ bản trong tiếng Anh nhanh chóng, chính xác. Tiếp đó, chúng ta sẽ tự tin cùng học về đặc tính của các từ loại, câu, mệnh đề. Đặc biệt, người học sẽ hoàn tất khung ngữ pháp một cách chắc chắn khi được gợi nhắc về các trường hợp ngoại lệ dễ gặp trong bài thi liên quan tới ngữ pháp. Cụ thể, chuyên mục“Ngữ pháp tiếng Anh” gồm 27 chuyên đề, mỗi chuyên đề gồm có lý thuyết trọng tâm và cực kỳ dễ hiểu.

Bài 2: Hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn
Bài 3: Hiện tại hoàn thành, hiện tại hoàn thành tiếp diễn
Bài 4: Quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn
Bài 5: Quá khứ hoàn thành, quá khứ hoàn thành tiếp diễn
Bài 6: Tương lai đơn, tương lai tiếp diễn
Bài 7: Tương lai hoàn thành, tương lai hoàn thành tiếp diễn
Bài 8: Tổng hợp thời thì
Bài 9: Các dạng thức của động từ: V-ing, To do
Bài 10: Động từ khuyết thiếu
Bài 11: Danh từ
Bài 12: Mạo từ
Bài 13: Đại từ
Bài 14: Các loại câu hỏi
Bài 15: Tính từ và trạng từ
Bài 16: So sánh
Bài 17: Giới từ
Bài 18: Bị động
Bài 19: Hòa hợp chủ ngữ – động từ
Bài 20: Câu điều kiện
Bài 21: Mệnh đề quan hệ
Bài 22: Giản lược mệnh đề quan hệ
Bài 23: Mệnh đề danh ngữ
Bài 24: Mệnh đề trạng ngữ
Bài 25: Liên từ
Bài 26: Quá khứ phân từ (ed) và hiện tại phân từ (Ving)
Bài 27: Câu giả định

Hãy luôn ghi nhớ sự nỗ lực của bạn sẽ quyết định bạn có thể nắm được hay không lượng kiến thức Tiếng Anh cần thiết trước khi thi để chắc chắn có cho mình một điểm số môn tiếng Anh cao nhất. Chúc các bạn thành công và hãy bắt đầu với quyết tâm cao nhất nhé!