Ai là người đầu tiên thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới

Câu hỏi 1: Ai là người đầu tiên thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới?

A. Magellan
B. Colombo
C. Vasco da Gama
D. Henry

Đáp án A.

Ferdinand Magellan (1480-1521) là người đầu tiên trên thế giới thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới. Ông là một nhà thám hiểm hàng hải người Bồ Đào Nha.

Câu hỏi 2: Ferdinand Magellan thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới bằng phương tiện gì?

A. Tàu hỏa
B. Tàu thủy
C. Máy bay
D. Lạc đà

Đáp án B.

Chuyến đi vòng quanh thế giới đầu tiên trong lịch sử loài người được thực hiện từ năm 1519-1522 với phương tiện tàu thủy.