Vôi sống có công thức hóa học là

Vôi sống có công thức hóa học là

Vôi sống hay còn gọi là Canxi oxit là một hợp chất vô cơ có công thức hóa học là CaO. Vôi sống CaO là một chất có dạng tinh thể rắn dạng bột hoặc vón cục màu trắng.

Các loại hóa chất được sử dụng khá phổ biến trong công nghiệp ở các lĩnh vực khác nhau như dùng trong các ngành phân bón, thuốc thú y, thủy sản, chăn nuôi, xử lý nước ở các ao hồ nuôi tôm, nuôi cá,…

Tính chất vật lý của CaO

  • Vôi sống là chất rắn có dạng tinh thể màu trắng và là một chất ăn da và có tính kiềm.
  • Phân tử gam 56,1 g/mol.
  • Điểm nóng chảy là 2572 °C tương ứng với 2845.
  • Điểm sôi là 2850 °C tương ứng với 3123 K
  • Tỷ trọng riêng của CaO là 3,3-3,4 ×103 kg/m3
  • CaO tan tốt trong nước.

Tính chất hóa học của CaO

CaO là một oxit bazơ với những tính chất hóa học sau:

CaO tác dụng với nước 

Phản ứng của canxi oxit với nước gọi là phản ứng tôi vôi và sản phẩm tạo ra là chất Ca(OH)2. Đây là phản ứng sinh ra nhiệt rất mạnh

  • CaO  + H2O → Ca(OH)2

CaO tác dụng với axit tạo thành muối và nước.

  • CaO  + H2SO4→ CaSO4+ H2O
  • CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

CaO tác dụng với oxit axit tạo thành muối.

CaO khi để lâu trong không khí sẽ xảy ra phản ứng với CO2.

  • CaO  + CO2→ CaCO3