Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học

Sơ đồ tư duy phân tích đặc điểm nhân vật 

Phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học 

Mở bài Thân bài Kết bài 
Giới thiệu tác phẩm văn học và nhân vật, nêu khái quát ấn tượng về nhân vật Phân tích đặc điểm của nhân vật

 • Nhân vật đó xuất hiện như thế nào?
 • Các chi tiết miêu tả hành động của nhân vật đó
 • Ngôn ngữ của nhân vật
 • Những cảm xúc, suy nghĩ của nhân vật như thế nào?
 • Mối quan hệ của nhân vật đó với các nhân vật khác

Đánh giá về nhân vật:

 • Nhân vật đó tượng trưng cho lớp người nào trong xã hội? Qua nhân vật đó tác giả muốn gửi gắm đến ta thông điệp gì?
 • Qua nhân vật đó ta thấy tác giả là người như thế nào?
 • Khẳng định lại những đặc điểm nổi bật của nhân vật
 • Liên hệ bản thân (nếu có)

Dàn ý phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học

(1) Mở bài:

Trong tác phẩm văn học này, chúng ta sẽ phân tích về một nhân vật quan trọng. Nhân vật này có vai trò quan trọng trong cốt truyện và được tác giả xây dựng một cách chi tiết và tinh tế.

(2) Thân bài:

 • Nhân vật đó xuất hiện trong tác phẩm như thế nào?

Nhân vật này xuất hiện từ đầu đến cuối tác phẩm và có sự tương tác mạnh mẽ với các nhân vật khác. Thông qua hành động, ngôn ngữ và suy nghĩ của mình, nhân vật này góp phần xây dựng nên câu chuyện và tạo nên những tình huống đầy hấp dẫn.

 • Đặc điểm của nhân vật được thể hiện qua:

Hành động của nhân vật: Nhân vật thường thực hiện những hành động quan trọng và có ảnh hưởng lớn đến diễn biến câu chuyện. Những hành động này có thể phản ánh tính cách, mục tiêu, hoặc sự phát triển của nhân vật trong suốt quá trình tác phẩm diễn ra.

 • Ngôn ngữ của nhân vật: Từ ngữ và cách diễn đạt của nhân vật thường phản ánh nét đặc trưng của con người đó. Có thể là lời nói thông minh, sắc sảo, hoặc lời lẽ đầy cảm xúc và tình cảm. Ngôn ngữ cũng giúp ta hiểu được suy nghĩ và cảm xúc của nhân vật.
 • Cảm xúc, suy nghĩ của nhân vật: Tác giả thường miêu tả những suy nghĩ, cảm xúc và tâm trạng của nhân vật thông qua mô tả chi tiết và lời thoại. Điều này giúp ta có cái nhìn sâu sắc về tâm lý và cảm xúc của nhân vật.
 • Mối quan hệ của nhân vật đó với các nhân vật khác: Nhân vật này có những mối quan hệ đa dạng với các nhân vật khác trong tác phẩm. Qua những tương tác này, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về tính cách và vai trò của nhân vật trong mạch truyện.

(3) Kết bài:

Nêu suy nghĩ và đánh giá về nhân vật trong tác phẩm.