Văn hóa khoa học kỹ thuật Trung Quốc thời phong kiến

Văn hóa, khoa học – kỹ thuật Trung Quốc thời phong kiến

Trong suốt hàng nghìn năm lịch sử, văn hóa Trung Quốc đã đạt được những thành tựu rực rỡ và có ảnh hưởng sâu rộng tới các nước láng giềng.

– Về tư tưởng: Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo phát triển. Nho giáo trở thành hệ tư tưởng và đạo đức của giai cấp phong kiến.

– Văn học:

+ Thơ Đường đạt đến đỉnh cao. Với những nhà thơ tiêu biểu: Lý Bạch, Đỗ Phủ,…

+ Tiểu thuyết phát triển dưới thời Minh – Thanh: có 4 đại danh tác là Tam Quốc diễn nghĩa – La Quán Trung, Thủy Hử – Thi Nại Am, Tây Du Kí – Ngô Thừa Ân, Hồng Lâu Mộng – Tào Tuyết Cần,…

– Lịch sử: Bộ sử kí của Tư Mã Thiên, Hán thư, Đường thư, Minh sử,…

– Nghệ thuật, kiến trúc: những công trình đồ sộ, đặc sắc: Vạn lý trường thành, Tử cấm thành, Tượng phật bằng ngọc thạch,…

– Khoa học – Kĩ thuật: có nhiều phát minh quan trọng như giấy, kĩ thuật in, la bàn, thuốc súng,…

Những thành tựu Văn hóa, khoa học – kĩ thuật Trung Quốc thời phong kiến: tư tưởng, văn học, nghệ thuật – kiến trúc,…