Trang chủ / Lịch sử / Tổ chức chính trị mang tính quốc tế đầu tiên có tên gọi là

Tổ chức chính trị mang tính quốc tế đầu tiên có tên gọi là

Câu hỏi: Tổ chức chính trị mang tính quốc tế đầu tiên có tên gọi là

A. Hội Quốc liên

B. Hội Đoàn kết

C. Hội Ái hữu

D. Hội Quốc xã

Đáp án A.

Hội Quốc liên là tổ chức chính trị mang tính quốc tế đầu tiên được thành lập với sự tham gia của 44 nước thành viên.

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …