Tia tử ngoại không có tác dụng nào sau đây

Tia tử ngoại không có tác dụng nào sau đây

A. Kích thích sự phát quang

B. Chiếu sáng

C. Tác dụng sinh lý

D. Tác dụng lên phim ảnh

Đáp án B: Tia tử ngoại không có tác dụng chiếu sáng.

5 tính chất quan trọng nhất của tia tử ngoại

– Tia tử ngoại có tác dụng lên phim ảnh. Do đó, để nghiên cứu tia tử ngoại, người ta thường dùng phim ảnh.

– Tia tử ngoại kích thích sự phát quang của nhiều chất, ví dụ: kẽm sunfua, cađimi sunfua. Tính chất này được áp dụng trong đèn huỳnh quang.

– Tia tử ngoại kích thích nhiều phản ứng hóa học, ví dụ: phản ứng tổng hợp hiđrô và clo, phản ứng biến đổi ôxi O2 thành ôzôn O3, phản ứng tổng hợp vitamin D.

– Tia tử ngoại làm ion hóa không khí và nhiều chất khí khác. Cho một chùm tia tử ngoại qua lớp không khí giữa hai bản cực một tụ điện, thì tụ mất điện tích rất nhanh. Chiếu vào kim loại, tia tử ngoại còn gây tác dụng quang điện.

– Tia tử ngoại có tác dụng sinh học: hủy diệt tế bào da (do đó, làm cháy nắng), tế bào võng mạc, diệt khuẩn, nấm mốc…

– Tia tử ngoại bị nước, thủy tinh… hấp thụ rất mạnh nhưng lại có thể truyền qua được thạch anh.