Thông tin tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 của Trường Đại học Đại Nam
Thông tin tuyển sinh, Đại học

Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 của Trường Đại học Đại Nam

Trường Đại học Đại Nam công bố thông tin tuyển sinh năm 2023, theo đó Trường tuyển sinh 4.640 chỉ tiêu cho 24 ngành đào tạo với 04 phương thức xét tuyển. 1. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước. 2. Mã trường: DDN 3. Chỉ tiêu tuyển sinh: 4.640 4. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. 5. Phương thức tuyển sinh: Phương thức 1: Sử dụng kết quả 03 môn từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp đăng ký để xét tuyển: 30% tổng chỉ tiêu cho từng ngành. Phương thức 2: Sử dụng kết quả 03 môn từ kết quả học tập lớp 12 THPT theo tổ hợp đăng ký để xét tuyển: 60% tổng chỉ tiêu cho từng ngành. Phương thức 3: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Nhà trường: 5% tổng chỉ tiêu cho từng ngành. Phương thức 4: Xét tuyển thí sinh tốt...