Theo em hạnh phúc của một học sinh trung học là gì

Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học – Câu 6 trang 75 SGK GDCD lớp 10. Theo em, hạnh phúc của một học sinh Trung học là gì?

A. Được sống và học tập trong một môi trường thân thiện, gia đình, người thân tạo điều kiện vật chất, tinh thần trong khả năng hiện có phục vụ cho học tập và rèn luyện

B. Được thầy cô và bạn bè yêu mến, được tiếp thu kiến thức tiên tiến của nhân loại và vận dụng nó vào đời sống, làm hành trang cho bản thân

C. Luôn đạt kết quả tốt trong học tập theo khả năng của bản thân

D. A, B, C

Đáp án D.

Hạnh phúc của một học sinh trung học là:

– Được sống và học tập trong một môi trường thân thiện, gia đình, người thân tạo điều kiện vật chất, tinh thần trong khả năng hiện có phục vụ cho học tập và rèn luyện

– Luôn đạt kết quả tốt trong học tập theo khả năng của bản thân.

– Được thầy cô và bạn bè yêu mến, được tiếp thu kiến thức tiên tiến của nhân loại và vận dụng nó vào đời sống, làm hành trang cho bản thân.

– Được chia sẻ, giúp đỡ bạn bè,…