Thành tựu nào sau đây của người Ai Cập cổ đại còn sử dụng đến ngày nay

Câu hỏi: Thành tựu nào sau đây của người Ai Cập cổ đại còn sử dụng đến ngày nay

A. Chữ viết tượng hình

B. Hệ số thập phân

C. Hệ đếm 60

D. Kĩ thuật ướp xác

Đáp án B.

Hệ số thập phân ở Ai Cập ra đời từ rất sớm, hệ số thập phân được sử dụng vào thực tế ngày nay.