Thành tựu lớn nhất trong lĩnh vực quân sự cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX là gì

Câu hỏi: Thành tựu lớn nhất trong lĩnh vực quân sự cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX là gì?

A. Nhiều vũ khí mới được sản xuất như đại bác, thủy lôi,…

B. Chế tạo được đại bác bắn nhanh và xa

C. Chiến hạm chân vịt có trọng tải lớn

D. Khí cầu dùng để giám sát trận địa đối phương

Đáp án A.

Thành tựu lớn nhất trong lĩnh vực quân sự cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX là nhiều vũ khí mới được sản xuất như đại bác, thủy lôi,…