Tập hợp sinh vật nào sau đây là quần thể sinh vật?

Trước khi trả lời câu hỏi Tập hợp sinh vật nào sau đây là quần thể sinh vật? thì các bạn cần nắm rõ khái niệm về Quần thể sinh vật.

Quần thể sinh vật là tập hợp các cá thể trong cùng một loài, cùng sinh sống trong một khoảng không gian xác định, vào một thời gian nhất định, có khả năng sinh sản và tạo thành những thế hệ mới.

Quần thể sinh vật ngựa vằn tại Châu Phi

Ví dụ về quần thể sinh vật 1: Tập hợp sinh vật nào sau đây là quần thể sinh vật?

A. Tập hợp động vật ăn cỏ sống ở Châu Phi.

B. Tập hợp những cây cỏ đang sống ở cao nguyên Mộc Châu.

C. Tập hợp cá trắm đen sống ở Hồ Tây.

D. Tập hợp chim sống ở vườn quốc gia Xuân Thủy.

Đáp án C: tập hợp cá trắm đen sống ở Hồ Tây là một quần thể sinh vật

Giải thích: Ví dụ C là quần thể sinh vật (loài cá trắm đen sống ở Hồ Tây), các ví dụ khác đều gồm nhiều loài sinh vật → Đáp án C

A sai → Vì có có rất nhiều loài động vật ăn cỏ mà không chỉ rõ loài động vật gì

B sai → Vì có rất nhiều loài cỏ mà không chỉ rõ là loài cỏ gì

C Đúng → Vì tập hợp cá trắm sống ở Hồ Tây → đã nói rõ là loài cá trắm đen

D sai → Vì tập hợp chim đang sinh sống ở vườn quốc gia Xuân Thủy không nói cụ thể loài chim gì

Quần thể chim cánh cụt

Ví dụ về quần thể sinh vật 2: Tập hợp sinh vật nào sau đây là quần thể sinh vật?

A. Tập hợp các cá thể cá rô đồng sống trên một đồng lúa.

B. Tập hợp các cá thể ngựa vằn, voi và khỉ đầu chó sống trên một đồng cỏ ở Châu Phi.

C. Tập hợp các cá thể cá trắm, cá mè, cá trôi sống trong một ao nước.

D. Tập hợp các cá thể rắn cạp nia sống ở ba hòn đảo cách xa nhau.

Đáp án A: các cá thể cá rô đồng sống trên một đồng lúa là một quần thể sinh vật

B,C,D sai vì tập hợp các cá thể này không cùng một loài → không phải quần thể sinh vật

Ví dụ về quần thể sinh vật 3: Tập hợp sinh vật nào sau đây không phải là quần thể sinh vật?

  1. Những con chuột cống sống cùng ruộng lúa
  2. Những con cá chép sống trong cùng một ao
  3. Những con chim sống trong cùng một khu vườn
  4. Những con mối cùng sống ở chân đê sông Hông
  5. Những con sư tử cùng loài trong một vườn bách thú
  6. Bèo nổi trên mặt Hồ Tây
  7. Các cây mọc ven hồ Hoàn Kiếm

Tập hợp sinh vật nào không phải là quần thể?

A. 2,4

B. 1,3,7

C. 1,3,4,5,6,7

D. 1,3,5,6,7

Lời giải: Trong các ví dụ trên có 2,4 là quần thể sinh vật, các ví dụ khác không phải là quần thể.

Đáp án đúng là: D

Ví dụ về quần thể sinh vật 4: Tập hợp sinh vật nào sau đây là quần thể sinh vật?

A. Những con voi sống trong vườn bách thú

B. Đàn voi sống trong rừng

C. Đàn gà, vịt nuôi trong gia đình

D. Các con chim nuôi trong vườn bách thú

Đáp án đúng là: B