Tập hợp sinh vật nào sau đây không phải là quần thể?

Nắm rõ khái niệm Quần thể sinh vật sẽ giúp bạn trả lời được câu hỏi Tập hợp sinh vật nào sau đây không phải là quần thể? một cách dễ dàng.

Quần thể sinh vật là tập hợp các cá thể cùng loài, phân bố trong một không gian nhất định, tại một thời điểm nhất định, có khả năng sinh sản tạo thành những thế hệ mới.

Ví dụ 1: Tập hợp sinh vật nào sau đây không phải là quần thể?

A. Tập hợp cây tràm ở rừng U Minh Thượng

B. Tập hợp cây cọ trên một đồi cọ ở Phú Thọ

C. Tập hợp cây cỏ trên một đồng cỏ

D. Tập hợp cá trắm sinh sống ở Hồ Ba Bể

Đáp án C: Tập hợp cây cỏ trên một đồng cỏ không phải là quần thể

Giải thích: Vì trên đồng cỏ có rất nhiều loài cỏ → không phải tập hợp các cá thể cùng loài

Ví dụ về một quần thể sinh vật

Ví dụ 2: Tập hợp sinh vật nào sau đây không phải là quần thể?

A. Tập hợp các cây trọ trên một đồi cọ ở Phú Thọ

B. Tập hợp ốc bươu vàng trong một ruộng lúa

C. Tập hợp cá chép trong một cái ao

D. Tập hợp cá trong Hồ Núi Cốc

Đáp án D: Tập hợp cá trong Hồ Núi Cốc không phải là quần thể; vì trong hồ có rất nhiều loài cá → không phải tập hợp các cá thể cùng loài

Ví dụ 3: Tập hợp sinh vật nào sau đây không phải là quần thể?

A. Tập hợp các cá thể tôm sống trong hồ

B. Tập hợp cá rô phi đơn tính sống trong ao

C. Tập hợp các con huơu cao cổ sống trên đồng cỏ

D. Tập hợp cá chép sống ở Hồ Tây

Đáp án B: Vì cá rô phi đơn tính trong hồ không có khả năng sinh sản → không phải là quần thể

Ví dụ 4: Tập hợp sinh vật nào sau đây không phải là quần thể?

A. Tập hợp các cá thể chó sói, huơu, thỏ sống chung trong rừng.

B. Tập hợp các cá thể cá chép, cá trắm cá trê,… cùng sống chung một đầm.

C. Tập hợp các cá thể sư tử, hươu cao cổ được nuôi ở trong một vườn thú.

D. Tập hợp các cá thể cá chép sống ở Hồ Tây.

Đáp án A, B, C: Vì tập hợp gồm các sinh vật không cùng loài (gồm nhiều loài khác nhau) → không phải là quần thể

Ví dụ 5: Tập hợp sinh vật nào sau đây không phải là quần thể?

A. Tập hợp những con cá rô phi đực trong ao nuôi

B. Tập hợp những con bướm đang sinh sống trong rừng Cúc Phương

C. Tập hợp những cây cỏ đang sống trên một cánh đồng cỏ

D. Tập hợp những con cá chép đang sinh sống ở Hồ Tây

Đáp án A, B, C: không phải là quần thể

Giải thích:

A: không thể tạo thế hệ sau

B: gồm nhiều loài bướm khác nhau

C: gồm nhiều loài cỏ khác nhau