Tam giác công nghiệp mạnh của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là

Câu hỏi: Tam giác công nghiệp mạnh của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là

A. Biên Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương.

B. TP. Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Vũng Tàu.

C. TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Đồng Nai.

D. TP. Hồ CHí Minh, Biên Hòa, Thủ Dầu Một.

Đáp án B.

Tam giác công nghiệp mạnh của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là TP. Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Vũng Tàu.