Tag: thuốc nhuộm

Sản phẩm hóa học trong nông nghiệp
Hóa học

Sản phẩm hóa học trong nông nghiệp

Câu hỏi: Hãy kể ra ba loại sản phẩm hóa học được sử dụng nhiều trong sản xuất nông nghiệp hoặc thủ công nghiệp ở địa phương em. Trả lời: Ba loại sản phẩm hóa học được sử dụng nhiều trong sản xuất nông nghiệp hoặc thủ công nghiệp ở địa phương em là: phân bón hóa học, thuốc trừ sâu, thuốc nhuộm. - Phân bón hoá học: phân NPK, phân Kali, phân lân, phân đạm,.. - Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ,.. - Chất nhuộm trong công nghiệp dệt vải...