Tag: nguyên tố hóa học

Nguyên tố hóa học bao gồm các nguyên tử
Hóa học

Nguyên tố hóa học bao gồm các nguyên tử

Câu hỏi: Nguyên tố hóa học bao gồm các nguyên tử A. Có cùng số khối A. B. Có cùng số proton. C. Có cùng số nơtron. D. Có cùng số proton và số nơtron. Đáp án B. Giải thích: Nguyên tố hóa học bao gồm các nguyên tử có cùng số proton khác số notron (hay khác số khối).