Tag: học viện nông nghiệp

Dự đoán điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2021
Điểm chuẩn

Dự đoán điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2021

Điểm sàn xét tuyển Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2021 Điểm sàn xét tuyển Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2021 từ 15-16 điểm cho 18 trên tổng số 25 nhóm ngành và chương trình đào tạo. Hai ngành Luật, Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng lấy điểm sàn 20, cũng là ngưỡng cao nhất, còn lại lấy 18 điểm. Nhóm chương trình quốc tế (dạy và học bằng tiếng Anh): Nhóm chương trình tiêu chuẩn: Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam 3 năm gần đây Dự đoán điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2021 Năm 2020, Học viện Nông nghiệp Việt Nam lấy điểm chuẩn từ 15-18,5 điểm, trong đó hầu hết ngành lấy 15-16 điểm. Dự đoán năm 2021, điểm chuẩn của Học viện Nông nghiệp Việt Nam sẽ tăng từ 0,5-1,5 điểm so với năm 2020 và ở mức tương đương so với năm 2019. Các thí sin...