Tag: đại từ

Bài 13: Đại từ trong tiếng Anh
Tiếng Anh

Bài 13: Đại từ trong tiếng Anh

Đại từ dùng để thay thế danh từ nhằm tránh lặp lại danh từ. Trong Tiếng Anh có 5 loại đại từ với các chức năng sử dụng khác nhau: nhân xưng (personal),sở hữu (possessive), phản thân (reflexive), chỉ định (demonstrative), bất định(indefinite), quan hệ (relative), nghi vấn(interrogative). Thêm đó, đại từ cũng đóng vai trò chủ từ, giới từ và bổ ngữ trong câu. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu chi tiết nhé. 1. Định nghĩa đại từ Đại từ là từ thay thế cho danh từ. 2. Phân loại và cách sử dụng của đại từ 2.1. Đại từ nhân xưng (Personal pronouns) Gồm: Chủ ngữ Tân ngữ Số ít: ngôi thứ nhất ngôi thứ hai ngôi thứ ba I you he/she/it me you him/her/it Số nhiều: ngôi thứ nhất ngôi thứ hai ngôi thứ ba we you they us you them Chức năng: – “I...