Tag: cơ thể người

Hãy cho biết những lợi ích của việc học tập môn học cơ thể người và vệ sinh
Sinh học

Hãy cho biết những lợi ích của việc học tập môn học cơ thể người và vệ sinh

Câu hỏi: Hãy cho biết những lợi ích của việc học tập môn học "Cơ thể người và vệ sinh" Trả lời:  Môn học "Cơ thể người và vệ sinh" giúp ta tìm hiểu đặc điểm cấu tạo và chức năng sinh lí của cơ thể từ cấp độ tế bào đến cơ quan, hệ cơ quan và cơ thể, trong mối quan hệ với môi trường cùng với những cơ chế điều hòa các quá trình sống. Từ đó đề ra các biện pháp rèn luyện thân thể, bảo vệ sức khỏe, giúp ta có hiểu biết khoa học để có ý thức và hành vi bảo vệ môi trường.