Tag: bản đồ việt nam

Cách vẽ bản đồ Việt Nam Địa lý lớp 12
Địa lý

Cách vẽ bản đồ Việt Nam Địa lý lớp 12

Cách vẽ bản đồ Việt Nam Địa lý lớp 12 5 bước vẽ bản đồ Việt Nam theo sách Địa lý lớp 12: Bước 1: Kẻ khung ô vuông – Khung ô vuông khoảng 40 ô có đánh dấu thứ tự hàng ngang, hàng dọc. Từ trái qua phải (hàng ngang) là A đến E, từ trên xuống dưới (hàng dọc) là 1 đến 8. Chiều của ô vuông tương ứng 20 kinh tuyến và 20 vĩ tuyến. – Trong đó, kinh tuyến là 102 độ Đ đến 112 độ Đ, vĩ tuyến là 8 độ B đến 24 độ B. – Cách vẽ nhanh: dùng thước thẳng 30 cm, mỗi ô vuông lấy bằng chiều ngang thước là 3,4 cm. Bước 2: Xác định đường và điểm khống chế và nối lại thành khung hình dáng lãnh thổ Việt Nam (gọi là phần đất liền) – Xác định từng vị trí sẽ dễ dàng. Bằng cách xác định bằng các kinh tuyến, vĩ tuyến vị trí nằm trên. – Xác định các điểm cực Đông, cực Tây, cực Nam, cực Bắc gắn với đ...