Tag: bách khoa hồ chí minh

Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG TP.HCM được thành lập năm nào, hiện tại có tổng cộng bao nhiêu khoa, trung tâm đào tạo?
Đại học

Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG TP.HCM được thành lập năm nào, hiện tại có tổng cộng bao nhiêu khoa, trung tâm đào tạo?

Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP.HCM được thành lập năm nào Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP.HCM là trường đại học chuyên ngành kỹ thuật lớn của Việt Nam, được xếp vào nhóm đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam. Tiền thân là Trung tâm Kỹ thuật Quốc gia được thành lập từ năm 1957, đến ngày 27/10/1976, Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký Quyết định số 426/TTg đổi tên trường Đại học Kỹ thuật Phú Thọ thành trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh. Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP.HCM có bao nhiêu khoa, trung tâm đào tạo? Hiện tại, Đại học Bách khoa - ĐHQG TP.HCM có 13 khoa và trung tâm đào tạo chi tiết như sau: Khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính Khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính đào tạo các ngành học: Khoa học máy tính - Tăng cường tiếng Nhật (Chương trình CLC) Khoa học Máy tính (Chư...