Trang chủ / Sinh học / Quá trình khử nitrat diễn ra theo sơ đồ

Quá trình khử nitrat diễn ra theo sơ đồ

Câu hỏi: Quá trình khử nitrat diễn ra theo sơ đồ

A. NO2→ NO3→ NH4+.

B. NO3- → NO2- → NH3.

C. NO3- → NO2- → NH2.

D. NO3- → NO2- → NH4+.

Đáp án D.

Giải thích: Quá trình khử nitrat trong cây là quá trình chuyển hóa NO3- thành NH4+ theo sơ đồ:

NO3- (nitrat) → NO2- (nitrit) → NH4+ (amoni)

Mo và Fe hoạt hóa enzim tham gia vào quá trình khử trên. Quá trình khử nitrat thành amoni được thực hiện trong mô rễ và mô lá.

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …