Phương thức xét tuyển Đại học Cần Thơ 2021

Năm 2021, Trường Đại học Cần Thơ tuyển sinh 6.860 chỉ tiêu vào 81 chương trình đào tạo đại trà, 2 chương trình tiên tiến và 8 chương trình chất lượng cao.

Phương thức xét tuyển Đại học Cần Thơ 2021

Năm 2021, Đại học Cần Thơ xét tuyển hệ đại học chính quy theo 6 phương thức:

– Phương thức xét tuyển 1: Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển

– Phương thức xét tuyển 2: Xét tuyển điểm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

– Phương thức xét tuyển 3: Xét tuyển điểm học bạ THPT

– Phương thức xét tuyển 4: Xét tuyển vào ngành Sư phạm bằng điểm học bạ THPT

– Phương thức xét tuyển 5: Tuyển chọn vào chương trình tiên tiến và chất lượng cao

– Phương thức xét tuyển 6: Xét tuyển thẳng vào học Bồi dưỡng kiến thức

Chi tiết 6 phương thức xét tuyển của Đại học Cần Thơ năm 2021 như sau:

Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển

– Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học chính quy các đối tượng được quy định tại Quy chế tuyển sinh trình độ đại học của Bộ GD&ĐT.

– Hồ sơ: theo quy định đăng ký tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển của Bộ GD&ĐT

Xét tuyển điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

– Xét tuyển dựa vào điểm của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 theo tổ hợp 3 môn thi ứng với ngành do thí sinh đăng ký. Đối với ngành Giáo dục Thể chất, môn Năng khiếu TDTT do Trường ĐHCT tổ chức (thông báo sau).

– Ngành xét tuyển: tất cả các ngành chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao và chương trình đại trà. Chỉ tiêu xét tuyển: tối thiểu 60% tổng chỉ tiêu.

– Đối tượng: thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2021 trở về trước và có điểm của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

– Điều kiện ĐKXT: Thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2021 do Trường ĐHCT xác định và không có môn nào từ 1,0 điểm trở xuống (thang điểm 10); riêng môn Năng khiếu TDTT phải đạt từ 5,0 điểm trở lên.

– Hồ sơ: theo quy định xét tuyển Đợt 1 của Bộ GD&ĐT (nộp cùng lúc với Hồ sơ đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2021, dự kiến từ 24-4 đến 10-5-2021)

Xét tuyển điểm học bạ THPT

– Ngành xét tuyển: tất cả các ngành chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao và chương trình đại trà (trừ các ngành đào tạo giáo viên). Chỉ tiêu xét tuyển: tối đa 40% tổng chỉ tiêu.

– Đối tượng: Thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2021 trở về trước.

– Cách tính điểm: Điểm mỗi môn được tính bằng trung bình cộng điểm trung bình môn tương ứng trong 5 học kỳ (không tính HK2 lớp 12).

– Điều kiện đăng ký: tổng điểm 3 môn theo tổ hợp ứng với ngành do thí sinh đăng ký từ 19,50 điểm trở lên (không bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng).

– Cách xét tuyển:

+ Điểm xét tuyển của thí sinh bằng tổng điểm 3 môn trong tổ hợp cộng với điểm ưu tiên khu vực và đối tượng.

+ Được đăng ký tối đa 5 nguyện vọng và phải xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Xét theo điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu, không phân biệt thứ tự ưu tiên và tổ hợp đăng ký.

– Hồ sơ: thí sinh đăng ký trực tuyến từ ngày 01-5 đến 15-6-2021 và nộp hồ sơ theo hướng dẫn của Trường ĐHCT tại:  website http://xettuyen.ctu.edu.vn.

Xét tuyển vào sư phạm bằng học bạ THPT

– Ngành xét tuyển: 13 ngành đào tạo giáo viên. Chỉ tiêu xét tuyển: tối đa 40% chỉ tiêu ngành.

– Đối tượng: Thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2021 trở về trước.

– Điều kiện ĐKXT: Học lực cả năm lớp 12 đạt loại Giỏi. Riêng ngành Giáo dục thể chất, chỉ yêu cầu Học lực cả năm lớp 12 đạt loại Khá trở lên.

– Cách tính điểm: Điểm mỗi môn được tính bằng Trung bình cộng điểm trung bình môn tương ứng trong 6 học kỳ. Riêng Môn Năng khiếu TDTT, thí sinh phải đăng ký thi môn Năng khiếu TDTT do Trường tổ chức.

 Cách xét tuyển:

+ Điểm xét tuyển của thí sinh bằng tổng điểm 3 môn trong tổ hợp cộng với điểm ưu tiên khu vực và đối tượng.

+ Được đăng ký tối đa 03 nguyện vọng và phải xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Xét theo điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu, không phân biệt thứ tự ưu tiên và tổ hợp đăng ký.

– Hồ sơ: thí sinh đăng ký trực tuyến từ ngày 01-5 đến 15-6-2021 và nộp hồ sơ theo hướng dẫn của Trường ĐHCT tại website http://xettuyen.ctu.edu.vn

Tuyển chọn vào chương trình tiên tiến và chất lượng cao

– Tuyển chọn thí sinh đã nhập học vào Trường ĐHCT năm 2021 có nhu cầu chuyển sang học ngành thuộc chương trình tiên tiến hoặc chương trình chất lượng cao.

– Đối tượng: thí sinh trúng tuyển đại học chính quy và nhập học năm 2021 bất kỳ ngành nào theo phương thức 1, 2, 3 và 4.

– Điều kiện ĐKXT: thí sinh có điểm 3 môn ứng với tổ hợp xét tuyển theo ngành

– Hồ sơ: theo hướng dẫn của Trường ĐHCT khi làm thủ tục nhập học

Xét tuyển thẳng vào học bồi dưỡng kiến thức

– Xét tuyển thẳng học sinh các huyện nghèo, biên giới và hải đảo; người dân tộc thiểu số ít người, vào học Bổ sung kiến thức 1 năm trước khi học chương trình đại học chính quy.

– Ngành xét tuyển: tất cả các ngành chương trình đại trà (trừ các ngành đào tạo giáo viên).

– Điều kiện ĐKXT: tốt nghiệp THPT trong năm 2021.

– Hồ sơ: theo quy định đăng ký tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển của Bộ GD&ĐT.