Phát biểu nào sau đây không đúng về vị trí địa lý của nước ta

Câu hỏi: Phát biểu nào sau đây không đúng về vị trí địa lý của nước ta

A. Ở trung tâm bán đảo Đông Dương.

B. Tiếp giáp với Biển Đông.

C. Trong vùng nhiệt đới bán cầu Bắc.

D. Trong vùng nhiều thiên tai.

Đáp án A.

Việt Nam nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến bán cầu Bắc, phía Đông bán đảo Đông Dương, gần trung tâm khu vực Đông Nam Á, tiếp giáp với vùng biển Đông rộng lớn và trong vùng có nhiều thiên tai tự nhiên.