Phần lớn quần thể sinh vật trong tự nhiên tăng trưởng theo dạng

Trong thực tế, tăng trưởng của quần thể thường bị giới hạn bởi nhiều nguyên nhân: điều kiện sống không hoàn toàn thuận lợi, hạn chế về khả năng sinh sản của loài, sự biến động số lượng cá thể do xuất cư theo mùa,…

Đường cong tăng trưởng thực tế có hình chữ S.

Câu hỏi: Phần lớn quần thể sinh vật trong tự nhiên tăng trưởng theo dạng

A. tăng dần đều

B. đường cong chữ J

C. đường cong chữ S

D. giảm dần đều

Đáp án C: Phần lớn quần thể sinh vật trong tự nhiên tăng trưởng theo dạng đường cong chữ S vì điều kiện môi trường bị giới hạn (SGK Sinh 12 trang 168).