Trang chủ / Địa lý / Phần lớn diện tích rừng nước ta hiện nay là

Phần lớn diện tích rừng nước ta hiện nay là

Câu hỏi: Phần lớn diện tích rừng nước ta hiện nay là

A. mới phục hồi và rừng nghèo

B. nguyên sinh chất lượng tốt

C. mới phục hồi và rừng trồng

D. trồng chưa khai thác được

Đáp án A.

Phần lớn diện tích rừng nước ta hiện nay là rừng mới phục hồi và rừng nghèo (70%).

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …