Trang chủ / Sinh học / Ở người thức ăn vào miệng rồi lần lượt qua các bộ phận

Ở người thức ăn vào miệng rồi lần lượt qua các bộ phận

Câu hỏi 1: Ở người thức ăn vào miệng rồi lần lượt qua các bộ phận

A. Miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già

B. Miệng, thực quản, ruột non, ruột già, dạ dày

C. Miệng, dạ dày, thực quản, ruột non, ruột già

D. Miệng, thực quản, ruột non, dạ dày, ruột già

Đáp án A.

Con đường đi của thức ăn trong hệ tiêu hóa ở người: Miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già.

Câu hỏi 2: Ở người thức ăn vào miệng rồi lần lượt qua các bộ phận

A. Miệng → Thực quản → Ruột non → Ruột già → Dạ dày

B. Miệng → Thực quản → Ruột non → Dạ dày → Ruột già

C. Miệng → Thực quản → Dạ dày → Ruột non → Ruột già

D. Miệng → Dạ dày → Thực quản → Ruột non → Ruột già

Đáp án C.

Có thể bạn quan tâm

Chăn nuôi bò sữa được phát triển khá mạnh ở ven các thành phố lớn chủ yếu do

Câu hỏi: Chăn nuôi bò sữa được phát triển khá mạnh ở ven các thành …