Trang chủ / Địa lý / Nước ta có cơ cấu dân số trẻ không mang đến thuận lợi nào

Nước ta có cơ cấu dân số trẻ không mang đến thuận lợi nào

Câu hỏi: Nước ta có cơ cấu dân số trẻ không mang đến thuận lợi nào

A. Phát triển y tế, giáo dục
B. Tạo sức hút đầu tư lớn
C. Nguồn lao động dồi dào
D. Có thị trường tiêu thụ rộng lớn

Đáp án A.

Cơ cấu dân số trẻ có nguồn lao động dự trữ dồi dào, thị trường tiêu thụ rộng lớn, tạo sức hút đầu tư lớn, gây sức ép cho phát triển y tế, giáo dục.

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …