Nông nghiệp chỉ giữ vai trò thứ yếu trong nền kinh tế Nhật Bản là do

Câu hỏi: Nông nghiệp chỉ giữ vai trò thứ yếu trong nền kinh tế Nhật Bản là do

A. Diện tích đất nông nghiệp quá ít.

B. Nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp có lợi thế hơn sản xuất.

C. Nhật Bản ưu tiên phát triển thương mại, tài chính.

D. Nhật Bản tập trung ưu tiên phát triển công nghiệp.

Đáp án A.

Nông nghiệp giữ vị trí thứ yếu trong nền kinh tế, vì: tỉ trọng của nông nghiệp trong GDP hiện chỉ chiếm khoảng 1%. Diện tích đất nông nghiệp ít, chỉ chiếm chưa đầy 14% lãnh thổ và ngày càng bị thu hẹp.