Nơi tập trung nhiều khoáng sản đặc biệt là dầu mỏ và khí tự nhiên của nước Nga là

Câu hỏi: Nơi tập trung nhiều khoáng sản đặc biệt là dầu mỏ và khí tự nhiên của nước Nga là

A. đồng bằng Đông Âu
B. đồng bằng Tây Xi-bia
C. cao nguyên Trung Xi-bia
D. dãy núi U ran

Đáp án B.

Nơi tập trung nhiều khoáng sản, đặc biệt là dầu mỏ và khí tự nhiên của nước Nga là đồng bằng Tây Xi-bia.