Trang chủ / Địa lý / Nhận định nào sau đây đúng với đặc điểm sinh thái của cây cao su

Nhận định nào sau đây đúng với đặc điểm sinh thái của cây cao su

Câu hỏi: Nhận định nào sau đây đúng với đặc điểm sinh thái của cây cao su

A. Nhiệt, ẩm rất cao, thích hợp với đất phù sa mới
B. Ưa nhiệt, ẩm, thích hợp nhất với đất ba dan
C. Ưa nóng và ánh sáng, cần đất tốt nhiều phân bón
D. Ưa nhiệt, ẩm, đất tơi xốp nhất là đất ba dan và đất đá vôi

Đáp án A.

Do rễ trụ của cây cao su ăn sâu nên đòi hỏi đất phải sâu, mực nước ngầm sâu >1m. Cao su ưa đất hơi chua, pH thích hợp là 4,5-5,5. Nếu pH>6,5 thì đất quá nhiều bazơ ,có thể độc hại cho cây cao su.

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …