Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây dẫn đến hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu

Câu hỏi: Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây dẫn đến hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu

A. con người đã thải ra một lượng khí thải lớn vào khí quyển
B. các sự cố đắm tàu, tràn dầu vỡ ống dầu
C. các thảm họa như động đất, núi lữa, cháy rừng
D. con người đổ các chất thải công nghiệp và sinh hoạt vào môi trường

Đáp án A.

Nguyên nhân chủ yếu làm biến đổi khí hậu toàn cầu là con người đã thải ra một lượng khí thải lớn vào khí quyển.