Ngành Dược học thi khối nào?

Theo như quy định của Bộ GD&ĐT thì mỗi ngành học được xét tuyển tối đa 4 tổ hợp môn. Có trường chỉ xét 1-2 tổ hợp môn xét tuyển đối với ngành Dược học nhưng cũng có trường xét tuyển đến 4 tổ hợp môn. Dưới đây là thông tin về các khối thi vào ngành Dược học của các trường Đại học năm 2019.

STT Tên trường Ngành Khối thi
1 Đại học Công Nghệ TPHCM – HUTECH Dược học A00 (Toán-Lý-Hóa)
B00 (Toán-Hóa-Sinh)
C08 (Văn-Hóa-Sinh)
D07 (Toán-Hóa-Anh)
2 Đại học Văn Lang Dược học A00 (Toán-Lý-Hóa)
B00 (Toán-Hóa-Sinh)
D07 (Toán-Hóa-Anh)
3 Đại học Nguyễn Tất Thành Dược học A00 (Toán-Lý-Hóa)
A01 (Toán-Lý-Anh)
B00 (Toán-Hóa-Sinh)
D07 (Toán-Hóa-Anh)
4 Đại Học Y Dược TPHCM Dược học B00 (Toán-Hóa-Sinh)
5 Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng Dược học A00 (Toán-Lý-Hóa)
B00 (Toán-Hóa-Sinh)
C02 (Văn-Toán-Hóa)
D90 (Toán-KHTN-Anh)
6 Đại Học Y Dược – Đại Học Huế Dược học A00 (Toán-Lý-Hóa)
7 Đại Học Tôn Đức Thắng Dược học A00 (Toán-Lý-Hóa)
A01 (Toán-Lý-Anh)
D07 (Toán-Hóa-Anh)
8 Đại học Nam Cần Thơ Dược học A02 (Toán-Lý-Sinh
B00 (Toán-Hóa-Sinh)
D07 (Toán-Hóa-Anh)
D08 (Toán-Sinh-Anh)
9 Đại Học Đông Á Dược học A00 (Toán-Lý-Hóa)
B00 (Toán-Hóa-Sinh)
D07 (Toán-Hóa-Anh)
B03 (Toán-Sinh-Văn)
10 Đại học Buôn Ma Thuột Dược học A00 (Toán-Lý-Hóa)
B00 (Toán-Hóa-Sinh)
D07 (Toán-Hóa-Anh)
11 Đại học Công nghệ Đông Á
Dược học
A00 (Toán-Lý-Hóa)
A01 (Toán-Lý-Anh)
A02 (Toán-Lý-Sinh)
B00 (Toán-Hóa-Sinh)
12 Đại Học Thành Đông
Dược học
A00 (Toán-Lý-Hóa)
A05 (Toán-Hóa-Sử)
B00 (Toán-Hóa-Sinh)
B02 (Toán-Sinh-Địa)
13 Đại Học Đại Nam
Dược học
A00 (Toán-Lý-Hóa)
A11 (Toán-Hóa-GDCD)
B00 (Toán-Hóa-Sinh)
D07 (Toán-Hóa-Anh)
14 Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương
Dược học
A00 (Toán-Lý-Hóa)
A02 (Toán-Lý-Sinh)
B00 (Toán-Hóa-Sinh)
D07 (Toán-Hóa-Anh)
15 Đại Học Dược Hà Nội
Dược học
A00 (Toán-Lý-Hóa)
16 Đại Học Lạc Hồng
Dược học
A00, B00, C02, D01
17 Đại học Công nghệ Miền Đông
Dược học
A00, B00, C02, D07
18 Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội
Dược học
A00, A02, A11, B00
19 Đại Học Thành Tây (Đại học Phenikaa)
Dược học
A00 (Toán-Lý-Hóa)
A02 (Toán-Lý-Sinh)
B00 (Toán-Hóa-Sinh)
D07 (Toán-Hóa-Anh)
20 Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên
Dược học
A00 (Toán-Lý-Hóa)
B00 (Toán-Hóa-Sinh)
21 Đại Học Tây Đô
Dược học
A00 (Toán-Lý-Hóa)
B00 (Toán-Hóa-Sinh)
C02 (Văn-Toán-Hóa)
D07 (Toán-Hóa-Anh)
22 Đại Học Trà Vinh
Dược học
A00 (Toán-Lý-Hóa)
B00 (Toán-Hóa-Sinh)
23 Đại học Yersin Đà Lạt
Dược học
A00 (Toán-Lý-Hóa)
B00 (Toán-Hóa-Sinh)
D08 (Toán-Sinh-Anh)
D07 (Toán-Hóa-Anh)
24 Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam
Dược học
A00 (Toán-Lý-Hóa)

Các bạn quan tâm tới ngành Dược học có thể đăng ký xét học bạ vào ngành Dược học TẠI ĐÂY.