Ngành Dược học những môn gì?

Chương trình học ngành Dược sẽ cung cấp đầy đủ những kiến thức, kĩ năng cần thiết của người công tác ở lĩnh vực ngành Dược để bạn có thể thực hành nghề nghiệp một cách tốt nhất.

Có 3 bộ môn chính mà sinh viên cần phải học: môn chuyên ngành, môn cơ sở ngành, môn Đại cương.

Môn học đại cương

Khối kiến thức chung bắt buộc khi học tại bất cứ ngành Dược của trường đại học, cao đẳng nào trên cả nước bao gồm: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lenin 1, 2; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tin học cơ sở; Tiếng anh cơ sở, Giáo dục thể chất, Giác dục Quốc phòng – An nình và Kỹ năng mềm.

Môn học chung của khối, nhóm ngành

Đây là khối kiến thức chung mà sinh viên theo ngành Y dược cần học. Tùy từng trường hay khung chương trình đào tạo khác nhau mà các môn học có thể bao gồm: Đại số; Giải tích; Vật lý Cơ – Nhiệt; Hóa học đại cương; Hóa học vô cơ; Hóa học hữu cơ; Sinh học đại cương; Hóa sinh học; Sinh học phân tử; Sinh lý học; Vi sinh; Ký sinh trùng; Miễn dịch học; Truyền thông giáo dục sức khỏe; Xác suất thống kê sinh học; Kỹ thuật Y dược hiện đại; Di truyền học và dược di truyền học; Tin sinh học; Mô học và Giải phẫu đại thể; Hóa lý dược; Hóa phân tích; Bệnh học đại cương; Sinh lý bệnh – miễn dịch; Dược động học; Độc chất học; Tài nguyên cây thuốc; Sinh phẩm; Dược học cổ truyền; Kiểm nghiệm thuốc…

Môn học chuyên ngành Dược

Theo mỗi định hướng chuyên ngành, sinh viên lại có chương trình đào tạo riêng.

Đối với định hướng Khoa học và Công nghệ Dược, sinh viên phải học những môn như Thống kê và thiết kế nghiên cứu trong phát triển thuốc; Công nghệ dược phẩm; Công nghệ sinh học; Phát minh và thiết kế thuốc; Lý thuyết và kỹ thuật phân tích dịch sinh học; Kỹ thuật chiết xuất dược liệu; Mỹ phẩm; Công nghệ nano và sản xuất dược phẩm…

Đối với định hướng Khoa học tổ chức và Chính sách dược, sinh viên phải học những môn như Thiết kế nghiên cứu cộng đồng; Dược xã hội học; Dịch tễ học; Lãnh đạo dược; Kinh tế doanh nghiệp – Quản trị bệnh viện; Quản lý cung ứng thuốc; Marketing dược…

Đối với định hướng Khoa học chăm sóc dược, sinh viên phải học những môn như Phương pháp nghiên cứu đánh giá sử dụng thuốc; Điều trị học; Hóa sinh lâm sàng; Chăm sóc dược lâm sàng; Hệ thống dược bệnh viện và thực tập bệnh viện; Bệnh gây ra do thuốc; Thuốc điều trị ung thư và thuốc điều hòa miễn dịch; Dinh dưỡng trong điều trị…

Môn cơ bản Đại cương: học những môn học đại cương, giới thiệu về Dược, Toán cao cấp, xác suất thống kê, hóa học, vật lý…

Môn cơ sở ngành: giải phẫu, hóa sinh, sinh lý bệnh dịch,

Môn chuyên ngành: Bệnh học, Dược, kinh tế Dược, pháp chế Dược,…

Các môn học chuyên ngành như thực vật, hóa sinh, Dược học, bào chế thuốc, kiểm nghiệm thuốc, cách quản lý tồn trữ thuốc, dược lý học…

– Sinh viên học cách đọc và viết tên thuốc cây thuốc theo tiếng Latin theo danh pháp dược điển.

– Hóa sinh: Sinh viên được học về các hiện tượng hóa học xảy ra trong cơ thể người, xét nghiệm cho ra kết quả lâm sàng để điều trị bệnh.

– Dược lý học: Sinh viên sẽ có được kiến thức cơ bản về Dược động học, lý học, lực học để áp dụng trong hướng dẫn sử dụng thuốc.

– Bào chế: Sinh viên được học kiến thức và kỹ năng cơ bản để bào chế các dạng thuốc thông dụng bằng quy trình và thiết bị công nghệ sao cho phù hợp đúng tiêu chuẩn.

– Hóa dược: Sinh viên được học những kiến thức về tổng hợp hóa dược, tác dụng cũng như cấu tạo, phương pháp điều chế Dược…

Ngoài những môn học trên lớp, sinh viên ngành Dược cũng sẽ được trang bị, rèn luyện phẩm chất đạo đức và những kỹ năng cơ bản để sau khi ra trường có thể tự tin thực hành nghề nghiệp.