Nền văn học dân gian nước ta phát triển rực rỡ vào thời gian nào

Câu hỏi: Nền văn học dân gian nước ta phát triển rực rỡ vào thời gian nào

A. Đầu thế kỉ XVIII

B. Nửa đầu thế kỉ XVIII

C. Cuối thế kỉ XVIII

D. Nửa cuối thế kỉ XVIII

Đáp án C.

Cuối thế kỉ XVIII, nền văn học dân gian nước ta phát triển ngày càng rực rỡ với nhiều hình thức phong phú, từ tục ngữ, ca dao đến truyện thơ dài, truyện tiếu lâm.