Màu sắc của một số chất kết tủa và chất khí thường gặp trong hóa học

Trong môn hóa học, nắm rõ được màu kết tủa và mùi của một số hóa chất thường gặp sẽ giúp bạn giải quyết các bài toán nhận biết các chất tạo thành trong phản ứng hóa học.

Màu sắc của các chất kết tủa thường gặp

Cu2O↓: đỏ gạch

AgCl↓: kết tủa trắng

Ag3PO4 : kết tủa trắng vàng

BaSO4↓ : kết tủa trắng

CaCO3↓ : kết tủa trắng

Al(OH)3↓ : kết tủa keo trắng

Fe(OH)2↓ : kết tủa xanh lục nhạt

Fe(OH)3↓ : kết tủa nâu đỏ

Cu(OH)2↓ : kết tủa xanh lam

PbS↓ : kết tủa đen

Cr(OH)2↓ : vàng hung

Cr(OH)3↓ xám xanh

CrO3 : đỏ ánh kim ( độc )

CuS↓ : màu đen

CdS↓ : vàng cam

AgBr↓ : trắng ngà

AgI↓ : vàng đậm

Mg(OH)2↓ : trắng keo

Các chất điện li yếu thường gặp

Nước, các axit yếu, như CH3COOH, HClO, H2S, HF, H2SO3, H2CO3… ; các bazơ yếu, như Bi(OH)3, Cr(OH)2…

Mùi của các chất khí thường gặp

NO2↑ : màu nâu đỏ

N2O↑ : khí gây cười

N2↑ : khí hóa lỏng -196°C

NH3↑ : mùi khai

CO2↑ : gây hiệu ứng nhà kính

CH4↑ : khí gas (metan)

Cl2↑ : xốc, độc, vàng lục

H2S↑ : mùi trứng thối

SO2↑ : mùi hắc, gây ngạt