Trang chủ / Địa lý / Mặt trái toàn cầu hóa kinh tế thể hiện ở

Mặt trái toàn cầu hóa kinh tế thể hiện ở

Câu hỏi: Mặt trái toàn cầu hóa kinh tế thể hiện ở

A. khoảng cách giàu nghèo gia tăng giữa các nhóm nước
B. sự phát triển kinh tế diễn ra nhanh chóng, tập trung chủ yếu ở các nước phát triển.
C. thương mại toàn cầu sụt giảm.
D. các nước đang phát triển sẽ không được hưởng nhiều lợi ích.

Đáp án A.

Giải thích: Toàn cầu hóa kinh tế cũng có những mặt trái của nó, đặc biệt làm gia tăng nhanh chóng khoảng cách giàu nghèo giữa các nhóm nước.

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …