Khoáng sản nào sau đây được coi là vàng đen của nhiều quốc gia

Câu hỏi: Khoáng sản nào sau đây được coi là vàng đen của nhiều quốc gia

A. Sắt

B. Than

C. Dầu mỏ

D. Mangan

Đáp án C.

Dầu mỏ là khoáng sản nào sau đây được coi là vàng đen của nhiều quốc gia (Mục I, SGK/121 địa lí 10 cơ bản).