Hợp chất sắt 2 sunfat có công thức là

Hợp chất sắt 2 sunfat là một hợp chất muối của sắt có màu xanh tồn tại ở 2 dạng là bột hoặc tinh thể có công thức là FeSO4. Bình thường hóa chất này sẽ ở trạng thái ngậm nước và có công thức hóa học FeSO4.7H2O. Hợp chất sắt 2 sunfat còn có các tên gọi khác nhau như phèn sắt sunfat, sắt sunphat, Ferous Sulphate Heptahydrate, Iron(II) sulfate.

Hợp chất sắt 2 sunfat là một hóa chất được ứng dụng khá rộng rãi trong cuộc sống của chúng ta như nguyên liệu sản xuất phân bón, xử lý nước thải, hoặc được sử dụng chủ yếu như tiền thân của các hợp chất sắt khác.

Hợp chất sắt 2 sunfat có công thức là:

B. Fe2(SO4)3

A. Fe(OH)3

C. Fe2O3

D. FeSO4

Đáp án D: Hợp chất sắt 2 sunfat có công thức là FeSO4