Học phí trường Đại học Mở Hà Nội năm 2023 – 2034

Học phí trường Đại học Mở bao nhiêu 1 tín chỉ

Đại học Mở Hà Nội là một trong những trường đại học tốt ở Việt Nam, được thành lập vào ngày 03/11/1993. Trường đào tạo các hệ Chính quy, từ xa, văn bằng hai chính quy, liên thông đại học, liên kết quốc tế. Hiện nay trường đang tuyển sinh 18 chuyên ngành cử nhân đại học, 7 ngành đối với trình độ Thạc sĩ và ngôn ngữ anh với trình độ Tiến sĩ. 

Do là trường đại học công lập toàn diện, nên học phí hệ đại học sẽ giao động từ 270.000 VNĐ/ tín chỉ đến 550.000 VNĐ/ 1 tín chỉ tuỳ vào từng ngành học. 

Học phí Đại học Mở Hà Nội năm 2023 – 2024

Dựa trên mức tăng học phí của các năm trước, học phí Đại học Mở Hà Nội năm 2023 sẽ tăng 10% so với năm 2022, giao động từ 17.000.000 – 19.000.000 VNĐ/ năm.

Học phí Đại học Mở Hà Nội năm 2022 – 2023

Mức học phí năm 2022 – 2023 của trường Đại học Mở Hà Nội mà sinh viên theo học phải đóng:

Ngành học  Học phí/ năm 
Quản trị kinh doanh  16.200.000
Thương mại điện tử
Tài chính – ngân hàng
Luật, Luật quốc tế, Luật kinh tế
Kế toán 
Du lịch & lữ hành  17.100.000
Quản trị khách sạn
Ngôn ngữ Trung
Ngôn ngữ Anh
Quản trị du lịch 
Công nghệ kỹ thuật 16.700.000
Công nghệ kỹ thuật điều khiển & tự động hoá
Công nghệ sinh học
Công nghệ thực phẩm 
Công nghệ tin học 
Thiết kế đồ hoạ 16.100.000
Thiết kế thời trang
Kiến Trúc
Thiết kế nội thất

Học phí Đại học Mở Hà Nội năm 2021 – 2022

Học phí trường Đại học Mở Hà Nội năm học 2021 – 2022 được chia thành 2 nhóm ngành.

Nhóm ngành Học phí/ năm
Quản trị kinh doanh, Thương mại điện tử, Tài chính – ngân hàng, Luật kinh tế, Luật quốc tế, Luật, Kế toán 15.054.000 VNĐ/năm
Công nghệ kỹ thuật, Công nghệ kỹ thuật điều khiển & tự động hóa, Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ thông tin, Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Kiến trúc, Thiết kế nội thất, Du lịch & lữ hành, Quản trị khách sạn, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Anh, Quản trị du lịch 15.785.000 VNĐ/năm

Đại học Mở Hà Nội có dễ xin việc

Đại học Mở Hà Nội cũng có mối liên kết với nhiều doanh nghiệp và tổ chức, đảm bảo cho sinh viên có cơ hội thực tập và xin việc sau khi tốt nghiệp. Tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm là 95%.