Học phí Đại học Thương Mại 1 năm là bao nhiêu?

Học phí Đại học Thương Mại năm học 2021-2022

Học phí Đại học Thương Mại năm học 2021-2022 dự kiến cho chương trình đại trà từ 15.750.000đ – 17.325.000đ/năm học, chương trình đào tạo chất lượng cao từ 30.450.000đ – 33.495.000đ/năm học, chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù từ 18.900.000đ – 20.790.000đ/năm học. Mức tăng học phí từng năm so với năm học trước liền kề tối đa là 10%.

Hiện tại, mức học phí của 1 tín chỉ ở trường Đại học Thương Mại khoảng 496.000đ/tín chỉ.

Học phí Đại học Thương Mại năm học 2020-2021

Năm học 2020 – 2021, trường không tăng học phí so với học phí năm học 2019 – 2020 theo quy định lộ trình tăng học phí của Chính phủ. Cụ thể chương trình đại trà 15.750.000đ/năm học, chương trình chất lượng cao 30.450.000đ/năm học, chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù 18.900.000đ/năm học. Mức tăng học phí từng năm so với năm học trước liền kề theo quy định hiện hành của Chính phủ.

Học phí Đại học Thương Mại năm học 2019-2020

Học phí Đại học Thương Mại năm học 2019-2020 đối với sinh viên đại học chính quy là  15.000.000đ/năm học. Mức học phí này có xu hướng tăng qua các năm nhưng sẽ không tăng quá 10% so với học phí của năm trước.