Học phí Đại học Thương Mại 1 năm là bao nhiêu?

Giới thiệu chung về Trường Đại học Thương Mại

  • Tên trường: Trường Đại học Thương mại (TMU)
  • Vị trí: Số 79 Hồ Tùng Mậu – Phường Mai Dịch – Quận Cầu Giấy – TP. Hà Nội
  • Website: http://tmu.edu.vn/
  • Facebook: https://www.facebook.com/thuongmaiuniversity/
  • Mã tuyển sinh: TMA
  • Email tuyển sinh: mail@tmu.edu.vn
  • Số điện thoại tuyển sinh: 024.3764.3219

Học phí Đại học Thương Mại năm học 2023-2024

Theo lộ trình tăng học phí hàng năm do Nhà nước quy định, dự kiến năm 2023 Trường Đại học Thương mại sẽ áp dụng mức tăng 10%. Tương đương với mức học phí sinh viên chi trả cho một năm dao động trong khoảng từ 19.060.000 VNĐ – 40.530.000 VNĐ.

Học phí Đại học Thương Mại năm học 2022-2023

Dựa theo mức tăng học phí giữa các năm trước luôn dao động từ 5% đến 10%. Năm 2022 sắp tới đây thì mức học phí TMU sẽ tăng 5% so với năm 2021. Tương đương mức tăng dao động từ 17.325.000 VNĐ – 36.845.000 VNĐ cho một năm.

Học phí Đại học Thương Mại năm học 2021-2022

Học phí Đại học Thương Mại năm học 2021-2022 dự kiến cho chương trình đại trà từ 15.750.000đ – 17.325.000đ/năm học, chương trình đào tạo chất lượng cao từ 30.450.000đ – 33.495.000đ/năm học, chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù từ 18.900.000đ – 20.790.000đ/năm học. Mức tăng học phí từng năm so với năm học trước liền kề tối đa là 10%.

Hiện tại, mức học phí của 1 tín chỉ ở trường Đại học Thương Mại khoảng 496.000đ/tín chỉ.

Học phí Đại học Thương Mại năm học 2020-2021

Năm học 2020 – 2021, trường không tăng học phí so với học phí năm học 2019 – 2020 theo quy định lộ trình tăng học phí của Chính phủ. Cụ thể chương trình đại trà 15.750.000đ/năm học, chương trình chất lượng cao 30.450.000đ/năm học, chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù 18.900.000đ/năm học. Mức tăng học phí từng năm so với năm học trước liền kề theo quy định hiện hành của Chính phủ.

Học phí Đại học Thương Mại năm học 2019-2020

Học phí Đại học Thương Mại năm học 2019-2020 đối với sinh viên đại học chính quy là  15.000.000đ/năm học. Mức học phí này có xu hướng tăng qua các năm nhưng sẽ không tăng quá 10% so với học phí của năm trước.