Học phí Đại học Tân Tạo 1 năm là bao nhiêu?

Học phí Đại học Tân Tạo năm học 2022-2023

  • Ngành Y đa khoa: 150 triệu đồng/ năm và không tăng trong suốt 6 năm đào tạo.
  • Ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm Y học, Chương trình giảng dạy bằng Tiếng Anh (Lớp cử nhân tài năng): 1,3 triệu đồng/tín chỉ lý thuyết và 1,95 triệu đồng/tín chỉ thực hành, dự kiến học phí một năm là 40 triệu đồng và không tăng trong 4 năm của khóa học.
  • Chương trình giảng dạy bằng Tiếng Việt: 830.000VNĐ/tín chỉ lý thuyết 1.250.000 VNĐ/tín chỉ thực hành, bình quân 25.000.000 VNĐ/năm và không tăng trong 4 năm của khóa học.

Chi tiết học phí Đại học Tân Tạo năm học 2022-2023 như sau:

Học phí khối ngành Sức khỏe

Ngành/ chuyên ngành Học phí 1 học kỳ (VNĐ) Học phí 1 năm học (VNĐ)
Ngành Y khoa 75.000.000 150.000.000
Ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học
Ngành Điều dưỡng (Lý thuyết) 1.300.000/tín chỉ 40.000.000
Ngành Kỹ thuật Xét nghiệm Y học (thực hành) 1.950.000/tín chỉ

Học phí chương trình chuẩn (giảng dạy bằng tiếng Việt)

Ngành/ chuyên ngành Học phí 1 học kỳ (VNĐ) Học phí 1 năm học (VNĐ)
Ngành Quản trị kinh doanh; Kinh doanh Quốc tế; Tài chính – Ngân hàng; Kế toán; Công nghệ Sinh học; Khoa học Máy tính; Ngôn ngữ Anh 830.000/tín chỉ (lý thuyết) 25.000.000
1.250.000/tín chỉ (thực hành)

Học phí chương trình cử nhân tài năng (giảng dạy bằng tiếng Anh)

Ngành/ chuyên ngành Học phí 1 học kỳ (VNĐ) Học phí 1 năm học (VNĐ)
Ngành Quản trị kinh doanh; Kinh doanh Quốc tế; Tài chính – Ngân hàng; Kế toán; Công nghệ Sinh học; Khoa học Máy tính; Ngôn ngữ Anh 1.300.000/tín chỉ (lý thuyết) 40.000.000
1.950.000/tín chỉ (thực hành)

Học phí Đại học Tân Tạo năm học 2021-2022

Năm học 2021 – 2022, Đại học Tân Tạo áp dụng mức thu học phí như sau:

  • Riêng với ngành Y đa khoa: khoảng 150.000.000 đồng/năm/sinh viên. Cam kết không tăng trong toàn khóa học.
  • Các ngành khác: dự thu 1.300.000 đồng/tín chỉ lý thuyết và 1.950.000 đồng/tín chỉ thực hành. Như vậy một năm học sẽ tốn khoảng 40.000.000 đồng/sinh viên. Phụ huynh lưu ý, mức thu này sẽ có thể thay đổi tùy theo số lượng tín chỉ sinh viên đăng ký trong năm học. Nhà trường cam kết sẽ không thay đổi đơn giá trong toàn khóa học.

Học phí Đại học Tân Tạo năm học 2020-2021

Học phí ngành Y đa khoa: 150.000.000 VNĐ/năm và không thay đổi trong 6 năm của khóa học.

Học phí các ngành khác:

  • 1.300.000 VNĐ/tín chỉ lý thuyết.
  • 1.950.000 VNĐ/ tín chỉ thực hành.

Học phí Đại học Tân Tạo năm học 2019-2020

Năm học 2019-2020, mức học phí áp dụng cho sinh viên của trường như sau:

  • Ngành Y đa khoa: 150.000.000 VNĐ/ năm học. Học phí không thay đổi trong suốt 6 năm học.
  • Các ngành khác: 40.000.000 VNĐ/ năm học. Học phí không thay đổi trong suốt 4 năm học.