Học phí 1 năm trường Đại học Đại Nam là bao nhiêu?

Học phí Đại học Đại Nam năm 2022 – 2023

Học phí các ngành tại trường Đại học Đại Nam năm 2022 – 2023 (đóng theo kỳ, 1 kỳ học 5 tháng và 1 năm học 2 kỳ):

1. Ngành Y Khoa: 9.500.000 đ/ tháng

2. Dược học : 4.000.000 đ/ tháng

3. Ngành Đông phương học : 3.500.000 đ/ tháng

4. Ngành Điều Dưỡng, Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Thương mại điện tử, Quan hệ công chúng, Truyền thông đa phương tiện, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Hàn Quốc : 3.000.000 đ/ tháng

5. Quản trị kinh doanh, Tài chính Ngân hàng, Kế toán, Luật Kinh tế, Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành, Ngôn ngữ Anh, Kinh doanh quốc tế, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Quản lý thể dục thể thao : 2.500.000đ/tháng

Đại học Đại Nam cũng cam kết KHÔNG TĂNG học phí và KHÔNG CÓ khoản phát sinh trong quá trình sinh viên theo học. Học phí trên đã bao gồm chi phí học tập và thực hành. Học phí Đại học Đại Nam năm học 2022 – 2023 cụ thể như sau.

Ngành đào tạo Mức học phí
Y khoa 95.000.000đ/sinh viên/năm học
Dược học 40.000.000đ /sinh viên/năm học
Đông phương học 35.000.000đ /sinh viên/năm học
Điều dưỡng, Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Thương mại điện tử, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Quan hệ công chúng, Truyền thông đa phương tiện. 30.000.000đ /sinh viên/năm học
Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Kế toán, Luật kinh tế, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Ngôn ngữ Anh, Quản trị Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Kinh doanh quốc tế, Quản lý thể dục thể thao. 25.000.000đ /sinh viên/năm học

Học phí Đại học Đại Nam năm 2021 – 2022

Học phí Đại học Đại Nam năm học 2021 – 2022 cụ thể như sau:

Ngành đào tạo Mức học phí
Y khoa 95.000.000đ/sinh viên/năm học
Dược học 40.000.000đ /sinh viên/năm học
Đông phương học 35.000.000đ /sinh viên/năm học
Điều dưỡng, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Thương mại điện tử 30.000.000đ /sinh viên/năm học
Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Kế toán, Luật kinh tế, Truyền thông đa phương tiện, Quan hệ công chúng, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Hàn Quốc 25.000.000đ /sinh viên/năm học